UNICO: Physical Modeling technologie

Physis biedt fysische rekenmodellen van de pijpklank, door het getalsmatig vastleggen van de natuurlijke en fysische kenmerken ervan, evenals de interactie tussen de opgewekte klank en de omgeving. Physis bouwt de klank op vanaf de basis met gebruikmaking van Physical Modeling technologie. Hier worden dus geen opgeslagen geluidssamples gebruikt, oals dat bij oudere technologieën gebruikelijk was, maar de toon wordt tot in de kleinste details, die juist het oorspronkelijke instrument zijn karakte en warmte geven, geformeerd met behulp van complexe algoritmen.

De tonen die Physis voortbrengt, klinken niet statisch maar zijn voortdurend in beweging, net als die van het authentieke voorbeeld. Daarbij kan Physis zowel worden aangepast aan de wensen van de meest veeleisende organist als aan een akoestisch ongunstige ruimte.

Met de introductie van de Physis technologie is Viscount/Domus erin geslaagd om geluidsgolven op precies dezelfde wijze op te wekken zoals zij door wind-aangeblazen orgelpijpen worden voortgebracht, elke toon op zelfstandige wijze met eigen unieke karakter. Viscount’s Unico, die opgebouwd is met de nieuwe Physis technologie, maakt reprodukties van de geluidsgolven van iedere toon, en wel op precies dezelfde wijze als deze in het oorspronkelijke orgel klinken. Aangezien er geen compromissen behoeven te worden gesloten, zoals het gebruiken van één sample voor de weergave van meerdere tonen, is de toonontwikkeling over de klavieren nauwkeuring, vloeiend en natuurlijk.

Daarbij komt at de Physis klankvorming de mogelijkheid op laat om de klankstructuur van de opgewekte geluidsgolven op allerlei manieren aan te passen en met extra effecten te verrijken. Physis produceert daarbij ook een drie-dimensionaal geluid. Physis maakt niet slechts de “links-rechts” dimensie hoorbaar, zoals dat het geval is bij oudere technologieën, maar voegt er ook de “voor-achter” en “boven-onder” dimensies aan toe, op dezelfde wijze als dat gebeurt bij echte, wind-aangeblazen pijpen.

Klik hier voor meer achtergrond informatie

Download hier de Brochure